altervista

3222.00 Руб
22/03/2021 Калининградская область, Полесск 50
altervista

Описание

http://teh.altervista.org/
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است،
بر خود لازم می دانم «من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق»
تا مراتب سپاس را از بزرگوارانی که بنده را در تدوین و نگارش این پایان نامه یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید. به خصوص از استاد فرزانه سرکار خانم دکتر فرشیده ضامنی استاد محترم راهنما که در کلیه مراحل انجام این پژوهش وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی با خوشروئی، یاری و راهنمائی ام نمودند و همچنین از استاد گرامی سرکار خانم ترانه عنایتی (استادمشاور) که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، و از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر رضا یوسفی که داوری پایان نامه را بعهده داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. همچنین تقدیر و سپاسگزاری خالصانه و خاضعانه خویش را از زحمات همه عزیزان ، معلمان دلسوز، اساتید ارجمندم در طول تمامی مقاطع تحصیلات از ابتدایی تا به این مقطع که در تعلیم و تربیت اینجانب کوشیده اند، اعلام می دارم.
در پایان از کلیه دانشجويان عزيز ، مسئولين و کارکنان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان مازندران و دانشكده هاي ( پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشکی ، پرستاري و مامايي، بهداشت و پيراپزشكي) ساري و نیز همه بزرگوارانی که ذکر نامشان در اینجا مقدور نیست و به شکلی در تهیه و تدوین این اثر مرا یاری نموده اند، تشكر و قدرداني مي نمايم.


Наименование предприятия: altervista
Телефон: 00989827873673